TP ArkCon er et professionel rådgivningsvirksomhed, med stor grad af indlevelse. Vi har stærke faglige kompetencer, som bygger på mangeårig erfaring indenfor byggebranchen. Vi arbejder med en bred palette af opgaver indenfor arkitektur, bygherrerådgivning, byggeledelse og fagtilsyn.

PROFESSIONELLE LØSNINGER

SKITSEFORSLAG

Det er vigtigt, at vi får kendskab til jeres tanker, ønsker og behov om det kommende projekt, inden den første streg tegnes. 

Præsentation i 3D som giver et unikt grundlag for, at træffe de rigtige beslutninger omkring rummelighed og udtryk.

ENERGIBEREGNING

Vi laver en udregning der dokumenterer, at husets samlede energibehov overholder de krav, der er for et nybyggeri ifølge det gældende bygningsreglement. Huset må ikke forbruge mere energi, end bygningsreglementet tillader, hvilket også omtales som husets energiramme. I energirammen indgår husets samlede behov for energi til:

BYGGETILLADELSE

Myndighedsprojektet danner grundlag for ansøgning om byggetilladelse hos kommunen.

Når idéerne i skitseforslaget er godkendt af alle parter, udføre vi det fornødende tegningsmateriale. 

Skulle der opstå nogle udfordringer med at få byggetilladelsen i hus, tager vi den fulde dialog med kommunen. 

UDBUDSMATERIALE

Udbudsmateriale er et dybdegående dokument, som præcis beskriver hvordan konstruktionerne og overfladerne skal være i hele projektet. Derudover beskrives der fx hvilke type toilet, vandhane, dørhåndtag osv. den enkle håndværker benytter. Med et udbudsmateriale i hånden, kan der sendes en komplet beskrivelse ud til håndværkerne, så hverken de eller bygherre er i tvivl om, hvordan det færdige projekt ønskes.

FAGTILSYN

Vi tilbyder, at der løbende afholdes tilsyn på byggepladsen. Ved det kan vi komme eventuelle mangler i forkøbet og rette til, inden det kommer til at koste penge.

Ved det færdige byggeri, skal der afholdes afleveringsforretning, hvor vi står for mangelgennemgang og efterfølgende mangelopfølgning, indtil byggesagen er helt afsluttet.