Byggetilsyn
Indtast undertitel her

Fagtilsyn på erhvervsbyggeri

Ved arbejde i fag-, stor- eller hovedentreprise vil der normalt være et en som udfører fagtilsyn, og kontrollerer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med en entrepriseaftale, og i de fleste tilfælde også bistår med den tidsmæssige og økonomiske styring.

TP ArkCon har i gennem de sidst 3 år, udført fagtilsyn på om- og tilbygning af kontorbyggeri i Lystrup ved Århus på ialt 6500 m2. Vi har stået for hele en komplekse proces, fra skitser til færdig aflevering. 

Det sidste nye er vi er begyndt med dronedokumentation, det giver et stort overblik, men kan selvfølge ikke undlade alm. fotodokumentation. 

For at holde styr på alt foto, aftaler, tegning og beskrivelser igennem byggeriet bruger vi et professionelt softwareprogram. Så alt er digitalt og bygherre har sin egen portal, hvor man kan følge med i processen 

Tilsyn og opfølgning på enfamiliebyggeri

Anmeldelse hvor TP Arkcon førte tilsyn.

Vi havde hyret Tommy som byggesagkyndig på vores husprojekt i Ryomgård. Vi har været yderst tilfredse med samarbejdet. Tommy holder hvad han lover, og siger hvad han ser. Han var efter tilsynsbesøg god til at dokumentere det nødvendige og tage kontakt til os som bygherre, såfremt der var forhold der skulle drøftes. Tommy spillede ligeledes en vigtig rolle i forbindelse med overdragelsen og var årsag til, at flere vigtige mangler blev påpeget og udbedret. Han var i den forbindelser god til at stille kritiske og afklarende spørgsmål til entreprenøren. Vi kan således varmt anbefale Tommy som byggesagkyndig. 

(Jacob, Ryomgård) 

Byggeri kræver i dag fokuseret rådgivning og effektiv processtyring. Rammer og betingelser har i de senere år ændret sig betydeligt og er blevet mere komplekse og komplicerede. Derfor er det vigtigt at have respekt for de individuelle behov og sikrer at den optimale proces og resultat for bygherren bliver perfekt.

TP ArkCon er bygherrens professionelle sparringspartner lige fra formuleringen af de første visionære idéer til et velafsluttet byggeri.

Vi tilbyder tryghed og sikkerhed uanset opgavens karakter og projektets omfang. Samtidig vil vi gerne udfordre vores kunder og samarbejdspartnere til at tænke utraditionelt, så vi sikrer os, at de rigtige krav til byggeriet bliver stillet.

Vi har al fokus på, at opgaverne løses effektivt til den aftalte kvalitet, tid og økonomi. Vi lægger vægt på at skabe helhedskvalitet indenfor de rammer, der er gældende for den konkrete opgave. Her måler vi på funktion, æstetik, indeklima, energi, bæredygtighed, drift og vedligehold og ikke mindst økonomi.