Byggetilladelse

Et myndighedsprojekt danner grundlag for ansøgning om byggetilladelse hos kommunen. Når idéerne i skitseforslaget er godkendt af alle parter, indsender vi:

• Facadetegninger

• Situationsplan

• Snittegninger

• Plantegninger

• Beskrivelse af konstruktionsopbygningerne

• Placeringen på byggegrunden

• Fundament- og kloakplan

• Adgangsveje til grunden mm.

Skulle der opstå nogle udfordringer med at få byggetilladelsen i hus, tager vi den fulde dialog

med kommunen. Vi har erfaringen, og er inde i termerne.

IBT:

Ved ibrugtagningen skal kommunalbestyrelsen foretage en gennemgang af dokumentationen og
konstatere, at der foreligger dokumentation for de tekniske bestemmelser, som byggeriet er omfattet af, inden der kan gives tilladelse til ibrugtagning. Kommunalbestyrelsen skal ikke efterprøve dokumentationen eller foretage en behandling af det, men derimod gennemgå dokumentationen med henblik på at konstatere, om ansøgeren har indsendt dokumentation for overholdelse af de tekniske krav i bygningsreglementet, som byggeriet er omfattet af. 

Ibrugtagningen er selvfølgelig en af de ting vi også hjælper kunden igennem med.