Energiberegning / Varmetabsberegning

Energiberegning:

I forbindelse med et fremtidigt nyt hus, hvor der skal søges byggetilladelse, skal der jf. bygningsreglement 2018 foreligge en energiramme på bygningen.

Denne energiramme skal indeholde:
Arealer af hele klimaskærmen, u-værdiberegning af alle konstruktionsdele, ventilation, bygningens forbrug, forsyningskilde osv.
Alle disse beregninger blive så lagt ind i en energiramme, hvor husets årlig forbrug pr. m2 estimeres. Godkendes bygningen af beregningsprogrammet kan energirammen sendes ind til kommunen og en byggetilladelse kan blive udstedt.

Varmetabsberegning:

I forbindelse med en fremtidig tilbygning eller sommerhus, som skal opvarmes skal der ved ansøgning om byggetilladelse foreligge en varmetabsberegning. Denne er ikke så omfattende som en energiramme, da bygningens forbrug ikke skal registreres. Det kræver dog stadig en opmåling af klimaskærmen, samt u-værdigberegninger.