Fagtilsyn

Fagtilsyn på erhvervsbyggeri

Ved arbejde i fag-, stor- eller hovedentreprise vil der normalt være en som udfører fagtilsyn og kontrollerer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med en entrepriseaftale, og i de fleste tilfælde også bistår med den tidsmæssige og økonomiske styring.

TP ArkCon har gennem de sidste 3 år udført fagtilsyn på om- og tilbygning af kontorbyggeri i Lystrup ved Århus på ialt 6500 m2. Vi har stået for hele den komplekse proces fra skitser til færdig aflevering. 

Vi anvender blandt andet dronedokumentation, der giver et stort overblik, men kan selvfølgelig ikke stå alene, hvorfor vi også bruger almindelig fotodokumentation. 

For at holde styr på alt foto, aftaler, tegninger og beskrivelser igennem byggeprocessen bruger vi et professionelt softwareprogram. Alt er digitalt og bygherre har sin egen portal, hvor man kan følge med i processen.

Tilsyn og opfølgning på enfamiliebyggeri

Anmeldelse hvor TP Arkcon førte tilsyn.

Vi havde hyret Tommy som byggesagkyndig på vores husprojekt i Ryomgård. Vi har været yderst tilfredse med samarbejdet. Tommy holder hvad han lover, og siger hvad han ser. Han var efter tilsynsbesøg god til at dokumentere det nødvendige og tage kontakt til os som bygherre, såfremt der var forhold der skulle drøftes. Tommy spillede ligeledes en vigtig rolle i forbindelse med overdragelsen og var årsag til, at flere vigtige mangler blev påpeget og udbedret. Han var i den forbindelser god til at stille kritiske og afklarende spørgsmål til entreprenøren. Vi kan således varmt anbefale Tommy som byggesagkyndig. 

(Jacob, Ryomgård) 

Byggeri kræver i dag fokuseret rådgivning og effektiv processtyring. Rammer og betingelser har i de senere år ændret sig betydeligt og er blevet mere komplekse og komplicerede. Derfor er det vigtigt at have respekt for de individuelle behov og sikre, at den optimale proces og resultat for bygherren bliver perfekt.

TP ArkCon er bygherrens professionelle sparringspartner lige fra formuleringen af de første visionære idéer til et velafsluttet byggeri.

Vi tilbyder tryghed og sikkerhed uanset opgavens karakter og projektets omfang. Samtidig vil vi gerne udfordre vores kunder og samarbejdspartnere til at tænke utraditionelt, så vi sikrer os, at de rigtige krav til byggeriet bliver stillet.

Vi har al vores fokus rettet mod, at opgaverne løses effektivt til den aftalte kvalitet, tid og økonomi. Vi lægger vægt på at skabe helhedskvalitet indenfor de rammer, der er gældende for den konkrete opgave. Her måler vi på funktion, æstetik, indeklima, energi, bæredygtighed, drift og vedligehold og ikke mindst økonomi.