Radonmåling

Radon er en gasart, der dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes overalt i jorden i stærkt varierende mængder. Indånder vi radonholdig luft, kan de radioaktive atomer sætte sig i luftvejene. Cellerne i lungerne kan skades under atomernes nedbrydning. Derfor skal der tilstræbes et lavt indhold af radon i boligens luft.

Radon kan ikke lugtes, ikke ses og ikke smages. Radonindholdet i jorden varierer fra sted til sted afhængig af de geologiske forhold. Radonholdig luft fra jorden fortyndes hurtigt i atmosfæren.

Den største radonindtrængning i boliger sker gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve og ydervægge samt gennem utætheder ved rørgennemføringer mv., fordi luftrykket i boligen ofte er lavere end udenfor. Der skal derfor sættes en effektiv stopper for indtrængning af radon.

TP ArkCon kan hjælpe dig med at få målt dit radonindhold og ligeledes rådgive dig i en eventuel efterfølgende proces.